En tyfon demonstrerte for teamet fra Australia at det de hadde gjort for Agta-folket, virkelig var nyttig.

Teamet kom og bygde et kommunesenter og en klinikk, som også kunne fungere som et vern mot storm. Men da de var i agtalandsbyen, ble de truffet av en tyfon.

“Omkring 30 agtaer samlet seg i et hus der store deler av taket blåste av, og nå sitter de i et hjørne!” skrev Don og Char Epp, som arbeider blant Agta-folket.

Det var gjort mye forarbeid før teamet kom. De hadde laget nesten 1000 murstein, og kona til piloten, Zach Keller, kom inn til stammen i fly noen uker før teamet, for hjelpe Don, Char og agataene med å få ferdig sementblokkene for bygningen.

Mens teamet var der kom kona til Zach, Jane, og dattera, Mia, for å hjelpe Char med matlaging og vasking og andre forskjellige ting.

Teamet fra Australia, som besto av sju bygningsarbeidere, bygde murveggene og la tak på huset i løpet av de ti dagene de var i landsbyen.

“Det var stor framgang,” skrev Don og Char. “Taket er på, men nå er det å gjøre ferdig resten. Det tar nok noen måneder til før vi er helt ferdige.”

Don og Char arbeider også med å få rent vann i landsbyen.

“Dette er noe vi har tenkt på lenge, og det er et veldig spennende prosjekt,” skrev de.

De har ryddet en sti og gravd grøft og lagt en 2 kilometer lang vannslange til et oppkomme oppe i fjellet. Vannet blir ført fram til en betongtank.

“Forhåpentligvis vil vi om noen måneder ha godt vann tilgjengelig for alle i landsbyen,” skriver Don og Char. “Da regner vi med å få en reduksjon i mage- og hudproblemer blant folket her.”

Nå sier agtaene at “drikkevannet gjør deg syk.” Og det er sant, fordi jo mer vann du drikker, jo større mulighet er det for at du får mageproblemer. Dette fører til dehydrering, som igjen fører til andre helseproblemer.

Med rent kildevann vil folket holde seg friskere… “Dette er en av de beste måtene vi kan hjelpe folket her på.”

Ekteparet Epp hjelper til med å bekjempe tuberkulose (TB).

“Tuberkulose er et stort problem, og det tar sakte men sikkert livet av Agta-folket,” skriver Don og Char.

Helsearbeiderne ved den lokale klinikken ble frustrerte, fordi agtaene så på turene til klinikken mer som en avveksling enn som en alvorlig sak, og det som verre var, de ville starte, men ikke fullføre, den 6 måneders lange behandlingen.

“Det at de starter og stopper medisineringen er veldig uheldig og farlig, ikke bare for pasienten, men for hele området hvis en resistent TB skulle utvikle seg,” forteller misjonærene.

Derfor har Don og Char og Agta-folket gjort en avtale om at de skal passe på at folk følger opp og tar medisinene sine, og dette har de klart i tre måneder allerede.

“Et av de store målene for Agta-folket er å utrydde TB i området,” skrev Don og Char. “Det er nesten umulig for oss å tenke oss det, men det er et mål. Når vi nå samarbeider tett med de lokale myndigheter sitt TB program, kan dette målet være innen rekkevidde.”

Be for Agta-folket, at de ser noe av Guds kjærlighet gjennom Don og Char når de hjelper dem og om at dette åpner dører for evangeliet.