Uforståelig kjærlighet

07.06.2012 /

Når noen blir syke inne i jungelen, er det en alvorlig sak. Det kan ende med døden.

Misjonær Lourens Laureti skriver at dette faktum ikke bare skyldes mangel på medisiner, men har også en dyp forankring i animistisk tankegang, med tro på ånder og trolldomskraft som hindrer folk i å ta imot medisinsk behandling.

Nylig var det et virus som spredte seg blant Mengenfolket, og mange ble veldig syke. En av dem var en eldre mann som heter Kosai.  Misjonærene prøvde å hjelpe ham så godt de kunne, men var begrenset i hvor mye de kunne gjøre fordi klanmedlemmene hindret dem. De prøvde å overbevise familien til Kosai om å få ham til medisinsk behandling, men til ingen nytte.

Kosai har aldri vært gift, så han hadde ingen kone eller barn til å ta seg av ham i hans alderdom. Lourens forteller at etter at Kosai hadde vært syk i mange uker, fant en av kollegaene ham alene og svært syk i hytta si.

Da de troende i Mengenlandsbyen fikk høre om hvor alvorlig syk Kosai var, samlet de seg og diskuterte saken. De bestemte for at de ville gjøre noe for å hjelpe den stakkars gamle mannen. De vasket ham og tok ansvar for å gi ham mat og drikke. De gjorde også rent i hytta hans. Noen av de troende bodde hos ham til han ble så frisk at hans klanmedlemmer faktisk bestemte seg for å bære ham på ei båre, en to-timers tur, for å få ham til medisinsk behandling.

Denne kjærlighetshandlingen fra de troende talte sterkt til Kosais klanmedlemmer. De samme folkene hadde tidligere forfulgt Mengen-menigheten.

Lourens forteller: “En av dem, ei kvinne,  uttrykte sin forbauselse og sa at hun kunne ikke forstå at de troende kunne vise kjærlighet til dem som hadde forfulgt dem. Eddie, en av våre lærere, svarte henne at det er på grunn av Guds kjærlighet for oss, at vi kan vise kjærlighet mot andre. For Han elsket oss og døde for våre synder mens vi enda var Hans fiender.”

Lourens er sikker på at Gud bruker vanskeligheter, forfølgelse, og sykdom for at Hans Navn skal bli herliggjort gjennom troen og kjærligheten Han gir til Mengen-menigheten.

Fortsett å be for de troende i Mengenfolket, at Kristi kjærlighet som virker gjennom dem, må smelte hjertene til forfølgerne.

Be for Kosai, at Gud må gi ham helse og dra ham til Kristus.

Be om at Gud får virke i dem som ikke tror, så de kan komme til omvendelse og tro på Jesus Kristus.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon