Wahgifolket hører om Guds nåde

01.02.2012 /

Femtifire personer av Nord-wahgifolket hadde hørt misjonær Andrew Wilson opplyse om at neste dag ville han fortelle dem et sterkt budskap, så det var viktig at de møtte opp.

Misjonær Robyn Lenz fortalte om den forrige leksjonen i Fjellgrunn: “Leksjonen på tirsdag, som handlet om at Jesus ble arrestert og mishandlet før Han ble sendt til Pilatus. Og folkemengden ropte at de villa ha morderen Barabas løslatt og Jesus korsfestet.”

Onsdag morgen kom mange tidlig, og de hadde med seg frukt og grønnsaker som de la I en haug i hagen vår, som en takk til misjonærene som hadde kommet til dem med et så viktig budskap.

“Det var en veldig fin måte å vise sin takknemlighet på,” skrev Robyn.

Syttisju personer kom for å høre på bibelundervisningen onsdag morgen. Misjonærene hadde forberedt timen med å henge en T-skjorte med ballonger fylt med rød konditorfarge, på et kors. Den røde vesken skulle illustrere Jesu blod som rant ut. Wahgifolket fulgte intenst med da budskapet ble presentert.

“Først Gabriel (som hadde tatt imor Kristus som sin Frelser), og nå Janet, Elise, Susan, Marta, Pinpin og Magdelena. Dette er bare åtte som vi hittil har hørt vitne klart og tydelig om sin tro,” skrev Robyn.

De andre tenker over det de har hørt. Mange år med svik, år med gode gjerninger for å få det rett med Gud, kjøpe folk ut av fortapelsen med penger, sinne, sorg, forvirring — dette er områder i livet som folket blir stilt overfor, og mange strever med hva de skal gjøre med Sannheten de har hørt. Budskapet om Guds nåde gleder hjertene deres, men ting de har opplevd tidligere holder dem tilbake.

Be for Nord Wahgi folket som nå er bare et skritt unna å tro på Kristus.

Janet sa straks at hennes synd er ikke lenger hennes, for de er betalt fullt ut av Jesus Kristus som døde på korset i hennes sted, og nå er syndene hennes tatt bort.

Magdelina bekjente en klar tro og forståelse av det fullbrakte verk som Jesus gjorde for henne.

Pinpin, en eldre Nord-wahgimann, summerte opp alt med: “Det eneste du skal gjære er å tro! Det er alt, bare tro.”

Be for de nye kristne og for misjonærene som nå skal starte med å undervise de troende.

Comments are closed.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon