Bibeloversettelse

Bibeloversettelse skaper leselyst

Skrive det ned på budikspråket Det tok tid for Eme å komme igang med å hjelpe Kathy Satorius med å oversette det Nye Testamentet til hennes eget morsmål, budik. “Til […]

På vakt mot misforståelser

På vakt mot et falsk budskap Ingen vil protestere på at evangeliet er livsforvandlende. Men språk og kultur kan skape barrierer som hindrer at liv blir forvandlet  fordi evangeliet blir […]

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon