Manubufolket

Disiplene blir lærere

Ikke bare frelst   Dani, en bibellærer fra manubufolket som ble frelst for omtrent 25 år siden, har ikke slått seg til ro med det. Det at han er blitt […]

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon