FRYKT IKKE

GIN_Landuma

DETTE KLARER DU.

“Frykt ikke” er det uttrykket som er brukt flest ganger i Bibelen. Tanken på å skulle reise ut til misjonsmarken kan virke skremmende. Tenk på noen av dem Gud sa ”frykt ikke” til. Det var slike som forandret verdenshistorien, som Moses, Josva, Peter og Johannes.

Gud sier “frykt ikke” fordi Han er den Han er. Han vet hva Han vil gjøre gjennom deg dersom du følger Ham. Noen ganger kan det være vanskelig og skremmende, men stol på Ham og du kan gjøre det i Hans kraft.

Hva om jeg ikke er åndelig nok?

Misjonærer opplever at de er både langt oppe og langt nede åndelig sett. De er ikke noe unntak på den måten. Om du så har vandret med Herren i 40 år, vil Herren at du skal vokse i ditt forhold til Ham. Vokser du i ditt forhold til Gud? Vises det gjennom ditt engasjement i menigheten?

Hva med økonomien?

Det er avgjørende å stole på at Gud vil sørge for deg gjennom sine troende. Husk at tusenvis av misjonærer har opplevd at Gud har sørget for dem. Noen ganger kommer Han til å overraske deg når du synes det virker håpløst. Andre ganger kan Han prøve tilliten din til det ytterste. Den beste måten å bli kjent med Guds trofasthet på er å stole på Ham. Det er et enkelt skritt som er vanskelig å ta.

Er jeg kalt?

Ja. Gud kaller alle troende til å “gjøre alle nasjoner til disipler” (Matteus 28:19). Det du trenger er å finne ut hva Han vil at du skal gjøre. Han skjuler ikke det for deg; Gud ønsker å lede oss og vise oss vei. Det er viktig å lese og be og søke Guds veiledning. Og tenk over dette: Du leser nå en nettside som handler om å bli med på menighetsplanting blant unådde folkegrupper! Be Herren om ledelse og følg Ham, ett skritt om gangen.

Men hva om jeg ikke er noen evangelist eller noe av dette andre som forventes av en misjonær?

Hvem sier at du ikke har noe av det som forventes av en misjonær? Gud arbeider gjennom team med forskjellige evner, gaver og utrustninger for å nå de unådde folkegruppene. Det er godt mulig at din oppgave kan være noe lignende det du gjør nå. NTM teamene består av menighetsplantere – sammen med lærere, IT-folk, bygningsmenn, regnskapsførere, designere og mange andre.

Hva med barna mine?

Det kan være utfordrende å oppdra barn i en annen kultur, men ofte oppveies det av de fordeler og muligheter barna også får. Mange misjonærbarn blir svært glad i andre kulturer, de lærer flere språk og utvikler åndelig modenhet som ofte leder dem inn i forskjellige tjenester for Herren. NTM prøver å legge til rette for skolegang og utdannelse for misjonærbarna. Det kan være heimeskole, kristne skoler og kristne internatskoler. Dersom Gud leder deg til å bli misjonær, vil NTM hjelpe deg med å finne gode løsninger for familien din.

Hva med slekt og venner?

Misjonærer opplever at fysiske og følelsesmessige avstander kan være slitende. Men de får også se at Gud bruker deres lydighet til å dra andre nærmere seg. Hva er det viktigste for deg? Hvis det viktigste er ditt forhold til Gud, og Han viser deg at neste skritt på veien er i retning misjonsmarken, så finnes det ikke noe som er viktigere. Det er ikke lett, men det er rett.

Hva med framtidsdrømmene mine?

Har du lyst til å leve ut drømmene dine? Ha din lyst og glede i Herren (Salme 37:4). Hvis du gleder deg i Herren, vil du oppdage at de drømmene Han har gitt deg i hjertet — og som Gud har gitt deg talenter, gaver og lyst til å gjøre — vil kunne gå i oppfyllelse. Da kommer andre ønsker og planer til å bety mindre. Det kan være vanskelig å gi slipp på sine egne planer, men Gud har en mye større plan for ditt liv.

 

Finn ut hvorfor New Tribes Mission kan være et godt valg for deg og menigheten din.

Eller lær mer om hvordan du kan bli en korttidsarbeider eller en fulltids misjonær.

Har du spørsmål? Kontakt oss.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon