OM OSS

3945_about-595x250_595x300

MENIGHETSPLANTING. Ca 2.500 av verdens 6.500 folkegrupper er fremdeles ikke nådd med Evangeliet. Ethnos360 (tidligere NTM Norge) hjelper lokale menigheter til å utdanne, koordinere og sende misjonærer til disse folkegruppene.

METODE

Vi arbeider blant unådde folkegrupper:

I 2.500 folkegrupper rundt om i verden finnes der hverken noen menighet eller arbeid for å etablere en menighet. Det er i hovedsak blant disse folkegruppene Ethnos360 arbeider.

Videoen under gir en kort innføring i hvordan Ethnos360 arbeider.

Vi arbeider i den lokale kulturen og bruker det lokale språket:

Språket og kulturen i disse folkegruppene har holdt dem isolert fra Evangeliet. Misjonærer må lære språket og forstå kulturen deres for å kunne presentere evangeliet på en klar og tydelig måte og være effektive i tjenesten.

Vi gir grunnleggende Bibelundervisning:

Unådde folkegrupper har ingen forståelse av Bibelens Gud. Så Bibelundervisningen begynner på samme måte som Gud gjorde det med sitt utvalgte folk: i begynnelsen. Kronologisk Bibelundervisning danner et grunnlag for å kunne forstå Jesu død og oppstandelse.

Vi etablerer modne menigheter:

I lys av mønsteret vi finner i Apostelgjerningene, der Guds folk levde ut misjonsbefalingen, har våre misjonærer som mål å etablere modne menigheter. Målet er at disse menighetene selv kan utføre oppgaven som Guds redskap i lokalsamfunnet og bli medarbeidere i det oppdraget Jesus gav oss.

Left Menu Icon