HVA VI TROR

NTBI-Mi

Kjernen av det vi tror på og våre verdier er det som styrer oss i arbeidet med å plante menigheter blant verdens minst nådde folkegrupper.

Vi tror

 1. At Guds Ord er verbalt inspirert, feilfritt og vår endelige autoritet.
 2. På én Gud, evig eksisterende i tre personer: Gud Far, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd.
 3. På Herren Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske; Hans jomfrufødsel, syndfrie liv, stedfortredende død, legemlige oppstandelse, nåværende oppgave som talsmann og Hans legemlige gjenkomst.
 4. På menneskets fall, som resulterte i dets totale og evige adskillelse fra Gud og dets behov for frelse.
 5. At Herren Jesus Kristus gav sitt blod og døde som et offer for synden til hver enkelt person i hele verden.
 6. At frelsen er en gratis og evigvarende gave fra Gud, fullstendig adskilt fra gjerninger som blir mottatt ved personlig tro på Herren Jesus Kristus.
 7. At Den Hellige Ånd gjenføder med guddommelig liv og personlig tar bolig i den troende idet han tror på Kristus til frelse.
 8. På den legemlige oppstandelsen og evige liv sammen med Herren for de frelste og den legemlige oppstandelsen og evige fortapelse for de ufrelste.
 9. At menigheten som begynte på Pinsedag er Kristi legeme og består av de som har satt sin lit til Jesus Kristus som sin Frelser.
 10. At det er menighetens ansvar å herliggjøre Kristus ved å forkynne evangeliet til verden og gjøre alle folkeslag til disipler.

Vi fremholder og underviser også følgende:

 1. Bortrykkelsen av menigheten før trengselstiden og tusenårsriket.
 2. Den historisk-grammatiske tolkningen av Bibelen.
 3. At en sjel som er frelst aldri kan gå fortapt.
 4. Vi praktiserer troendes dåp ved neddykking.
 5. Vi praktiserer ikke det som ofte blir omtalt som «tegngaver».

Viktige verdier

 1. Guds Ord som vår endelige autoritet
 2. Et liv kontrollert av Ånden
 3. Avhengighet av Gud
 4. Rollen og ansvaret til den lokale menighet i å utføre misjonsbefalingen
 5. Være rede til å leve selvoppofrende for Kristus og Hans menighet
 6. Avhengighet av hverandre i tjenesten og at Kristus får prege oss i mellommenneskelige forhold
 7. Muligheten for at alle troende kan bli brukt av Gud på teamet som utfører misjonsbefalingen
 8. Kvalitet og effektivitet i vårt arbeid med å fullføre oppgaven
Left Menu Icon