INFORMASJON TIL MEDIA

media

 

New Tribes Mission er en internasjonal organisasjon som etablerer menigheter og driver bistandsarbeid. NTM Norge er den norske grenen av organisasjonen.

New Tribes Mission arbeider blant folkegrupper som har liten eller ingen tilgang til Bibelen, i hovedsak i fjerntliggende strøk i Afrika, Latin-Amerika, og Stillehavsasiaregionen.  Misjonærer tilbyr praktisk hjelp som helsetjenester, utviklingsprosjekt og lese- og skriveopplæring. Samtidig undervises Bibelleksjoner som lar folk selv ta stilling til om de vil tro på Jesus Kristus og følge ham.

De som tror får så oppfølging og opplæring som menighetsledere, lærere og misjonærer. Målet til medarbeiderne i NTM er å utruste folk slik at de kan lede sine egne menigheter. Samtidig tilbyr de hjelp i form av Bibeloversettelse, utarbeidelse av bibelleksjoner og rådgivning.

I tillegg så gir våre medarbeidere opplæring til personer i lokalbefolkningen slik at de selv kan tilby grunnleggende helsetjenester, lese- og skriveopplæring og annen praktisk hjelp til sitt eget folk.

Korte fakta om NTM

New Tribes Mission ble etabler i USA i 1942. Helt fra begynnelsen var det to faktorer som skilte NTM fra andre misjonsorganisasjoner:

  1. New Tribes Mission sitt arbeid fokuserer på verdens minst nådde folkegrupper.
  2. New Tribes Mission utruster disse folkegruppene til å lede sine egne menigheter.

NTM er tverrkirkelig med medarbeidere fra mer enn 30 land. NTM Norge er den norske organisasjonen og er registrert som en ideell organisasjon med hovedkontor på Vigra utenfor Ålesund.

NTM Norge tilbyr, i samarbeid med andre våre europeiske partnere, Bibel- og misjonsutdanning på vår skole i Lincolnshire, England.

Man kan også få spesialutdanning som misjonspilot hos NTM Aviation som tilbyr utdanning ved sin skole i McNeal, Arizona, USA.

Left Menu Icon