SKATTEFRADRAG FOR GAVER

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er kr 20 000.

 

Beløpsgrensen gjelder for hver skatteyter. Ektefeller kan til sammen få fradrag for gaver inntil kr 40 000.

 

Misjonsselskapet NTM Norge kommer inn under denne ordningen.

 

Det eneste som kreves av giverne, er at man må oppgi personnummer for å få skattefradrag. Dette er nødvendig for at mottakerorganisasjonen skal kunne innberette gavebeløpene til skattemyndighetene.

 

 

Personnummeret kan man skrive på giroblanketten eller sende i brev eller e-mail til NTM Norge. Det vil være nok å oppgi personnummeret èn gang, og ikke hver gang man sender inn gaver.

 

Minste beløp som kreves for å få skattefradrag er kr 500 i løpet av året.

n@w-nov11_Cover-105x160

envelope

Left Menu Icon