Kunnskap gir ansvar

Kristi kjærlighet tvinger oss

Arbeidet med ungdommene fra blant annet Wanafolket begynte med en liten gruppe unge voksne som møttes hjemme hos oss for å studere Romerbrevet. Verden slik som disse ungdommene opplever den er i stadig forandring, og det kan være vanskelig å finne ut hvor de hører hjemme utenfor landsbyens trygge rammer. Derfor ønsket vi å hjelpe disse unge troende med å bedre forstå sin identitet i Kristus, og hvordan sannheten om evangeliet må få styre hverdagen vår. Som Paulus sier i 2kor 5:14,15 «For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet vi har gjort det klart for oss: Når En døde for alle, da døde alle, og Han døde for alle, for at de som lever ikke lengre skal leve for seg selv, men for Ham som døde og oppstod for dem.»

Sakte men sikkert gikk vi fra å være en liten gruppe til å være mellom førti og femti som møttes ukentlig. Etter hvert som vi forstod potensialet disse samlingene hadde, så skjønte vi også viktigheten av å være mer bevisst med tanke på oppfølging og disippelgjøring. 

Tro, ikke gjerninger

Vi ønsket å gi disse ungdommene et solid Bibelsk grunnfeste for troen sin, og redskaper til å kunne dele sin tro med sin egne. Vi brukte vel et år på å gå grundig gjennom Romerbrevet og Galaterbrevet. Etter det gikk vi tilbake til start og gav en generell oversikt over hele Bibelen. Dette for å vise at Guds frelsesplan var basert på tro og IKKE gjerninger helt fra starten av. Mennesket har alltid blitt rettferdiggjort av tro på Guds evne og makt til å gjøre det Han har sagt!

Hvordan blir du rettferdig?

Nylig ba vi ungdommene om å utføre sin egen undersøkelse blant sine venner og bekjente. Vi ba dem spørre: «Hvordan kan mennesket bli rettferdiggjort i Guds øyne?»

Blant de spurte var det alt fra venner og familie til lærere og pastorer. Fellesnevneren for alle svarene var at de hadde med menneskets egen innsats å gjøre, alt fra å være lydig mot foreldrene sine til å bli døpt. Ifølge en pastor var det viktig å bli døpt i havet, da et lite basseng ikke var tilstrekkelig til å vaske bort alle syndene.

Ikke en eneste person svarte at vi er rettferdiggjort ved tro alene. Selv om resultatet ikke var så veldig overraskende, så var det en øye-åpner for disse ungdommene. De forstod at deres eget vitnesbyrd kanskje er den eneste kilden til sannheten mange av disse fortapte menneskene har. De forstod at med kunnskap om evangeliet kommer også et ansvar.

I løpet av det siste halve året har ungdommene fått øvd og prøvd seg på å undervise gjennom Ordet, fra Skapelsen til Kristus. De har begynt å bevege seg utenfor sine komforsoner og, i tro til Gud, har noen også begynt å undervise i egne små grupper.

Vi er veldig glade for å se hvordan Gud arbeider i og igjennom disse unge troende for å gjøre sannheten om Jesus og hva Han har gjort tilgjengelig for dem som enda ikke har hørt.

 


Etter å ha reist til Stillehavsasia i 2012, flyttet Daniel og Esther til sitt tjenestested i 2014. Der jobber de sammen med lokale menigheter med et felles mål om å nå ut til folkegrupper med begrenset eller ingen adgang til evangeliet. En viktig del av dette arbeidet er undervisning og disippelgjøring blant ungdommer som flytter in til byen for å arbeide eller gå på skole. Les videre for å se hva Gud gjør i livene til disse unge troende…