27 år på Grønland

Intervju med Anne-Marit Skare

Guds forvandlende budskap

Hvordan/hvorfor ble du engasjert i misjon?

I løpet av studietiden fikk jeg undervisning om behovet for evangeliet både i Norge og i verden.  På den tiden begynte jeg å sende penger til en misjonær på Filippinene.  Det var en veldig god og avgjørende beslutning for meg.  Jeg forstod etter hvert at givertjenesten var et privilegium Gud har gitt oss!  Et privilegium til å være med å fremme Guds rike.  Fantastisk!  Kjekt!

Givertjenesten er et viktig åndelig prinsipp Gud har gitt oss.  Det har innvirkning på alle sider av kristenlivet. Gud bruker givertjenesten til å avdekke egoismen vår, den onde naturen vår, grådigheten vår og denne verdens tankegang. Gud ønsker at vi skal bli frigjort fra mammon og denne verdens tankegang! Gud vil at vi skal få andre tanker. HANS tanker som han forteller oss i Romerbrevet 12:2:

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Det er et prinsipp i Guds rike at det er når vi gir, vi får! Dette står i Lukas 6:38: Gi, så skal det bli gitt dere! Det er mest av alt snakk om virkelige verdier, åndelige verdier, men også det vi har bruk for i denne verden.

Denne givertjenesten er en prøve på ektheten hos dere, skriver Paulus i 2. Korinterbrev 9:13. I samme brev underviser han mangt og meget om givertjenesten!!  Vel verdt å gi akt på.

Vi er så heldige at vi kan gi både tiende og de hellige gaver, vel vitende om at vi ALDRI kan overgå Gud i å gi!!

Gud har brukt givertjenesten i mitt liv til å mer og mer bli frigjort fra denne verdens verdier. Det har vært avgjørende for mitt misjonsengasjement.

Personlig ble jeg utfordret til å bli misjonær selv da jeg var student ved New Tribes Missions sin Bibelskole i England.  Jeg begynte på bibelskolen for å bli en bedre kristendomslærer i Norge, men ble under oppholdet utfordret til å gå videre til misjonsutdanningen i New Tribes Mission.

Da sto jeg over for et alvorlig valg: VIL DU STOLE PÅ GUD, ELLER VIL DU KUN SNAKKE OM DET? ER GUDS ORD SANT?  KAN JEG STOLE PÅ DET HAN SIER? ER GUDS ORD KUN TEORIER VI FORTELLER TIL HVERANDRE OG DE SOM KAN MEST TEORIER, DE ER BEST?

Jeg fant ut at det eneste fornuftige var å prøve om GUD snakker sant, eller om det bare er teorier, som vi samles om for å ha noe å gjøre på.

Jeg ønsket ikke å komme i den situasjonen senere i livet der jeg angret på at jeg ikke tok Gud på ordet. Jeg reiste til Pennsylvania, USA, og var der i ett år og tok New Tribes Missons sin misjonsutdanning. Etter det, språkskolen i Missouri et halvt år.

JEG FANT AT GUD ER Å STOLE PÅ! HAN ER TROVERDIG! DET ER VIKTIG Å TA DE SMÅ TROSSTEGENE SOM GUD VISER OSS.  DET ER SÅ OPPMUNTRENDE OG TROSSTYRKENDE Å SE AT GUD VIRKER!!

Hvor arbeidet du?

Jeg var 27 år på Grønland. Det har vært et privilegium å få lov til å være med i den levende Guds store prosjekt med å nå mennesker med evangeliet. Det har vært et privilegium å fortelle mennesker om hva Jesus har gjort for dem.  At han tok dommen for synden.  Dersom vi tror og stoler på, det han har gjort for oss, får vi lov til å være sammen med Faderen, både her i livet og i evigheten. Det er et fantastisk budskap! Den evige Gud som har all makt i himmelen og på jorden ønsker å være sammen med oss. Sammen med meg! Kan noe være større?

Barabbas er bildet på oss syndere som går fri fra dommen.  Dommen er døden, adskillelse fra Gud i all evighet. Jesus tok den dommen slik at enhver som tror, stoler på, det Jesus har gjort på korset, går fri og får evig liv.  Evig liv er et liv sammen med Faderen.

Fortell en historie/opplevelse fra tjenesten?

Det som står igjen etter tiden i Grønland er hvor kjekt det er å se Gud arbeide i menneskers liv. Det er utrolig spennende å undervise Bibelen kronologisk og se hvordan «lyset kommer på» hos den enkelte. Det åndelige lyset. Det er fantastisk å se hvordan et menneske forstår mer og mer av Bibelens budskap. Det er så oppmuntrende når de kommer med kommentarer som viser at Den Hellige Ånd arbeider i deres hjerter.  Som for eksempel: Jeg kjenner at jeg begynner å tro på det! Eller: Man er virkelig en idiot om man avviser dette budskapet!

Det har vært mange slike opplevelser som gir meg kraft og mot til å fortsette å undervise!  GUDS ORD er GUDS ORD, det er virkekraftig skarpere enn noe tveegget sverd!!

Fortell om hvordan tiden på feltet har påvirket deg i det du gjør nå, eller deg selv personlig.

Jeg har fortsatt å undervise Bibelen kronologisk etter at jeg kom tilbake til Norge. Det er så kjekt og oppmuntrende! Arbeidet som misjonær har vært altomfattende.  Det har forandret livet mitt totalt. Alt er forandret, hele livsinnstillingen og verdiene er forandret.  Jeg vil igjen vise til verset i Rom 12:2. Det er dette Gud vil med ethvert menneske. Det er en prosess som pågår hele livet, om vi lar Gud bestemme i våre liv. Det er en vinn-vinn situasjon for oss.

Rom 12:2 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Det viktigste vi gjør her i livet er å finne ut hvor vi vil tilbringe evigheten, enten sammen med kjærligheten, den levende allmektige Gud, eller adskilt fra ham i evigheten, adskilt fra alt som er godt.  Det er et valg hver enkelt menneske selv må ta.