Deler evangeliet med frimodighet

Dan og Rachel Hulley kom første gang til landsbyen i Nord-Wahgi, for nesten tolv år siden. De gleder seg over at Herren hadde vært trofast og at evangeliets kraft har vært virksom.

De forteller om en mann som fulgte hele undervisningen fra Skapelsen til Kristus, men forstod likevel ikke veien til frelse.

I fjor var han igjen med på bibelundervisningen og Herren åpnet hjertet hans så han forsto sannheten. Gjennom de siste ukene har denne mannen frimodig delt sin nye tro i menigheten.

Familien og slektningene hans henger fremdeles fast i de gamle tradisjonene, og det er en stadig fristelse for ham når han lever sammen med dem.

Be om at han må være et lys for dem han omgåes. Be også for kona og barna, om at de kan se forandringen som har skjedd i livet til denne mannen, og at det må dra dem til Kristus.

For et par måneder siden kom Dan og Rachel tilbake til denne landsbyen, og da la de merke til at mange mennesker bar med seg store beholdere på vei mot jungelen. De fant ut at det var en myte som levde i wahgifolket. Det handlet om at det var en elv lenger oppe i fjellet som kunne helbrede alle som drakk av den.

Be om anledninger for misjonærene til å dele evangeliet om det levende vannet, som kan slukke deres åndelige tørst. Mange sier at de vil høre den Gode Nyheten, men de viser likevel lite engasjement.

Det er særlig ett område i livet som er vanskelig for dem å forandre, og et gjelder ekteskapet. De har nå invitert de kristne til å være med på et ekteskapskurs på åtte leksjoner, for å gi dem innføring i hva Guds Ord sier om ekteskapet og forhold mellom mennesker. Det har vært en stor oppmuntring å høre flere av dem uttrykke takknemlighet for det dette kurset har lært dem.