SPØRSMÅL & SVAR

Hvordan blir en medarbeider i Ethnos360 lønnet?

Våre medarbeidere er ikke lønnet av Ethnos360. De ser i tro til Herren for å møte deres økonomiske behov. Deres økonomiske underhold kommer gjennom sendemenigheter, familie, venner, bibelgrupper eller andre forsamlinger.

Hvor mye støtte trenger en medarbeider?

I Ethnos360 er alle heltidsansatt. Kostnadene vil variere i forhold til hvilken tjeneste man har, og hvilke land man arbeider i. Når man bestemmer seg for et tjenestested vil man komme frem til en anbefalt månedslønn i fellesskap med sendemenigheten, Ethnos360 og medarbeideren. Støtten kommer så inn i form av donasjoner som er øremerket til denne medarbeideren.

Hvor stor del av gaven kommer faktisk frem til det tiltenkte formålet?

Hver gave går i sin helhet til det øremerkede prosjekt eller medarbeider.

Er det skattefradrag for alle gaver?

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er kr 50 000 for inntektsåret 2019. Dette gjelder gaver fra både privatpersoner og bedrifter. Beløpsgrensen gjelder for hver skatteyter. Ektefeller kan til sammen få fradrag for gaver inntil kr 80 000.

Når blir midlene overført til medarbeideren?

Pengegaven du har gitt blir registrert hos oss og du som vil giver vil få en bekreftelse på at den er mottatt. I begynnelsen av hver måned blir midlene overført til medarbeideren.

Hva lever de som arbeider på kontoret i Norge av?

Våre medarbeidere som arbeider her i Norge er fulltidsarbeidere på lik linje med de som er utstasjonert. De får sin støtte på samme måte som de som er utsendt.

Hvordan finansieres arbeidet her i Norge?

Utgiftene i forbindelse med arbeidet her i Norge dekkes av øremerkede gaver til ‘Hjemmearbeidet’ eller av umerkede gaver.