Fra skapelsen til Kristus – BARN

Leksjon 1

Vi presenterer Bibelen

Last ned

Leksjon 2

Gud alene

Last ned

Leksjon 3

Gud skaper åndene – Lusifer gjør opprør

Last ned

Leksjon 4

Gud skaper himmelen og jorden Del 1

Last ned

Leksjon 5

Gud skaper himmelen og jorden Del 2

Last ned

Leksjon 6

Gud skaper mennesket

Last ned

Leksjon 7

Gud plasserer Adam i Eden

Last ned

Leksjon 8

Gud skaper Eva

Last ned

Leksjon 9

Repetisjon av leksjonene 1- 8

Last ned

Leksjon 10

Adam og Eva er ulydige mot Gud

Last ned

Leksjon 11

Guds løfte og forbannelse

Last ned

Leksjon 12

Guds dom og omsorg Kain og Abel blir født

Last ned

Leksjon 13

Gud forkaster Kain og hans offer, men godtar Abel og hans offer

Last ned

Leksjon 14

Gud dømmer hele verden og utfrir Noah og alle i arken

Last ned

Leksjon 15

Gud husker Noah og alle i arken. Gud sprer folket som gjorde opprør ved Babels tårn.

Last ned

Leksjon 16

Gud velger, kaller og leder Abram; Lot velger de fruktbare slettene ved Sodoma og Gomorra.

Last ned

Leksjon 17

Gud ødelegger Sodoma og Gomorra. Gud gjentar sitt løfte til Abraham.

Last ned

Leksjon 18

Gud gir Isak; Gud frelser Isak fra døden.

Last ned

Leksjon 19

Gud velger Jakob og forkaster Esau. Jakobs sønn Josef.

Last ned

Leksjon 20

Gud opphøyer Josef og fører Israel ned til Egypt

Last ned

Leksjon 21

Gud bevarer Israel som slaver i Egypt; Gud velger, beskytter og kaller Moses til å frelse Israel.

Last ned

Leksjon 22

Gud sender plager over Egypt; Gud går forbi Israel.

Last ned

Leksjon 23

Gud frelser Israel ved Rødehavet og gir dem mat og vann i ørkenen

Last ned

Leksjon 24

Forberedelser for å gi de ti bud

Last ned

Leksjon 25

Gud gir de ti bud

Last ned

Leksjon 26

Tabernaklet

Last ned

Leksjon 27

Israel tror ikke på Gud; Guds dom og frelse.

Last ned

Leksjon 28

Israel i løfteslandet under dommerne og kongene

Last ned

Leksjon 29

Gud sender profeter til Israel; Israel vil ikke høre på dem.

Last ned

Leksjon 30

Gud forbereder Johannes og Jesu fødsel

Last ned

Leksjon 31

Gud begynner å oppfylle sine løfter om Johannes og Jesus

Last ned

Leksjon 32

Gud oppfyller sine løfter ved å sende Jesus, Frelseren

Last ned

Leksjon 33

Gud sender Johannes til å lære og døpe; døperen Johannes og Jesus.

Last ned

Leksjon 34

Jesus blir fristet men motstår Satan og refser ham

Last ned

Leksjon 35

Jesus begynner sin tjeneste

Last ned

Leksjon 36

Du må bli født på ny

Last ned

Leksjon 37

Jesus beviser sin gudommelighet, men de religiøse lederne forkaster ham. Jesus utvelger disipler.

Last ned

Leksjon 38

Jesus stiller stormen og kaster ut demonene som besatte mannen i Gerasenerlandet

Last ned

Leksjon 39

Jesus metter fem tusen

Last ned

Leksjon 40

Fariseernes og de skriftlærdes vei til frelse er ikke Guds vei

Last ned

Leksjon 41

Jesus er Kristus, Guds sønn. Jesus forklares på fjellet.

Last ned

Leksjon 42

Jesus er den eneste veien til evig liv

Last ned

Leksjon 43

Jesus vekker Lasarus opp fra de døde

Last ned

Leksjon 44

Jesus elsker barna. Den rike unge mann.

Last ned

Leksjon 45

Hvor tåpelig det er å stole på rikdommen

Last ned

Leksjon 46

Jesus rir inn i Jerusalem. Judas planlegger å forråde Jesus Jesus innstifter nattverden.

Last ned

Leksjon 47

Jesus blir arrestert av fiendene sine

Last ned

Leksjon 48

Jesus blir korsfestet og begravet

Last ned

Leksjon 49

Betydningen av Kristi død fra det Gamle Testamentet

Last ned

Leksjon 50

Jesus står opp fra de døde, viser seg for Disipplene, farer opp til himmelen og lover å komme igjen.

Last ned