Komfort eller karakter

Komfort eller karakter?

Når Gud har planer for oss, er det for å bygge vår personlige karakter, ikke for at vi skal ha et komfortabelt liv.

Francois og Nadia Hattingh har opplevd slik karakterbygging i det siste.

Etter å ha jobbet i 20 år i misjonen, for det meste i Mosambik, har Gud nå flyttet dem for å fortsette misjonsarbeidet i Sør Afrika. Fra avsides områder i bushen i Mosambik til Cape Town, en av de største og travligste byene på det afrikanske kontinentet. Denne flyttingen har vært… karakterbyggende.

Forandringen

Francois sa:  “I løpet av de 13 årene vi har bodd i dette området, så vi unådde folkegrupper bli forandret. Vi opplevde at det ble plantet seks nye menigheter og to nye områder fikk bibelundervisning. Vi var med på at det ble laget skriftspråk, satt igang lese- og skriveopplæring der de lokale mwinikanene underviste sitt eget folk. Vi så de første mwinikamisjonærene bli sendt ut for å plante menigheter blant folkegrupper i naboområdet! … Å oppleve at nye menigheter blir startet blant unådde folkegrupper er, og vil alltid, bli det største privilegium i våre liv!”

Gud har i sin visdom løftet dem ut av det som var blitt deres “komfortsone” og plassert dem der Han vil fortsette sitt arbeid med dem: Å gjøre dem til disipler og gå med evangeliet til alle folkeslag.

Nå har Han plassert dem et sted hvor de kan mangedoble sin effektivitet ved å undervise andre om sine egne erfaringer.

Utfordringen

Nadia sa: “Han har utvidet horisonten vår til å inkludere flere mennesker og steder enn bare mwinikaene i Mwinikaland. Fra Cape Town er vi med på å utdanne misjonærer og tverrkulturelle arbeidere. Disse kan nå ut til mange flere mennesker som enda ikke har hørt evangeliet forklart på en slik måte at de kan fortå det.

“Fremdeles ser vi på oss selv som en del av mwinikateamet og det som skjer der. Men nå er vi også en del av det nye lærerteamet her i Sør Afrika. Det er fire familier på dette teamet som skal starte det første Intergral Vision (Ethnos360 i Afrika) sitt opplæringsprogram i denne delen av verden. Det skal gi opplæring både til  nye misjonærer og til menighetene som skal sende dem ut. Vi håper at den første klassen kan starte allerede i mai 2018!”

Be for misjonærene Hattinghs, som nå skal starte denne nye karakterbyggende tjenesten i Sør Afrika