LANGTIDSTJENESTE

Det finnes 10 206 folkegrupper i verden i dag. Av de har 4 379 ingen tilgang til Guds Ord. Sammen med menigheten ønsker vi å sende ut medarbeidere til folkegrupper som enda ikke har hørt Evangeliet. Målet er å etablere levende menigheter til Guds ære.

Menighetsplanting

MENIGHETSPLANTING

En menighet grunnlagt på Guds Ord har behov for Bibelen på sitt hjertespråk for å kunne oppleve åndelig vekst og modning …  

Støttetjeneste

STØTTETJENESTE

En mengde ulike oppgaver må utføres for at Evangeliet skal kunne nå frem …  

Flyprogram

FLYPROGRAM

Vi trenger både piloter, mekanikere og flyteknikere for å kunne nå avsidesliggende folkegrupper …  

Aktuelle behov

AKTUELLE BEHOV

Ved å klikke på linken under vil du få opp den amerikanske nettsiden til Ethnos360 der du kan søke i en lang liste av akutelle behov i vårt arbeid …

SLIK ARBEIDER VI

«Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» Romerne 10:15

 

Utdanningen til en misjonstjeneste

Unike utfordringer krever unike forberedelser

En menighet som sender ut

«Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» Romerne 10:15

FAQs

Hvilke krav må oppfylles?

  • «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» (Matt 22,37)
  • Fullført Ethnos360 sin utdanning.
  • Du må ha en utsendermenighet

Kan jeg få vite mer om utdanningen til Ethnos360?

Klikk her for mer informasjon

Hva med barnehage og skolegang?

Avhengig av landet du oppholder deg i finnes det ulike løsninger for hvordan familier kan hjelpe barna sine med skolegang. Erfarne medarbeidere er tilgjengelige for å både gi praktisk hjelp og gode råd.

Hva slags oppgaver kan en kone ha som medarbeider i Ehnos360?

Kallet til misjonstjeneste er det samme for både mann og kone. Hvor mange oppgaver den enkelte ektefelle kan ta på seg er avhengig av familiesituasjonen til hver familie.

Er en langtisarbeider i Ethnos360 lønnet?

Alle våre medarbeidere lever i tillit til Gud når det gjelder deres økonomiske behov. Gaver til medarbeidere fra venner eller utsendermenigheter kan gis til Ethnos360 og vil da bli videreformidlet til den enkeltes konto hver måned.