Menighetsplanting ved ‘Den gale kvinnen’

Denne ukens artikkel er skrevet av Jack Housley. Jack og Janie er nå pensjonister, etter å ha tjenestegjort fra 1975 til 2017, de fleste av disse årene på Papua Ny-Guinea.

Elven, som ble kalt «The Mad Woman» på engelsk, var alltid en utfordring for misjonærene som jobbet langs elvebreddene på begynnelsen av 80-tallet. Men den var også en god hjelp til å få oss inn til en folkegruppe,  Bisorio-folket, der vi kunne lære språk og plante en menighet.

Bob Kennel underviser

Livet ved elven og menighetsplanting

Janie og jeg kom til denne folkegruppen for å være til hjelp for dem som studerte språk på heltid og forberedte seg på å forkynne evangeliet. Det var mage forskjellige oppgaver. Blant annet å hente forsyninger som skulle kjøres til flystripen. Dette kunne ta to dager om det var bra forhold på elven. Noen ganger var elven veldig stor, og andre tider måtte vi dra den motoriserte kanoen gjennom det grunne vannet. Den første tiden måtte vi reise fram og tilbake mange ganger får å få misjonærene på plass der de skulle bo og arbeide.

Elven tok alt det mine hender hadde bygget opp. Men lydene fra menigheten som priser Gud med sangene sine, lød som et ekko utover kveldene.

Etterhvert lærte de språket og det ble plantet en menighet. Da menigheten vokste seg sterk, var det tid for misjonærene å forlate arbeidet.

Hans kirke står fremdeles

I mars fylte jeg 72 år gammel og kom tilbake til den lille landsbyen langs bredden av elva. Jeg reiste sammen med Bob og Noby Kennell, bare for å se hvordan de hadde det. Menigheten hadde det bra. Mange unge nye troende var der for å møte oss, de sang og priste Gud.

Jeg ble sittende å tenke tilbake på tiden vi arbeidet her. Nå var alle husene borte, traktoren var borte og flystripen var kuttet i to. Elven hadde vunnet igjen.

Elven tok alt det mine hender hadde bygget opp. Men lydene fra menigheten som priser Gud med sangene sine, lød som et ekko utover kveldene. Det minnet meg på at evangeliet er Guds kraft til frelse.

Alt det tunge arbeidet er underordnet. Det virkelige arbeidet er at Den Hellige Ånd lar oss misjonærer være med på Hans team til jobben er gjort. Jesus sa i Matteus 28:18, «I meg er gitt all makt i himmelen og på jorden.» På bredden av elven i jungelen på Papua Ny-Guinea er denne makten realisert. Vi har med egne øyne fått se menn og kvinner komme fra mørket i lyset, og det takker vi Jesus for.