Møt Andrew og Nelli Wilson

Andrew og Nelli Wilson blir med oss på misjonskonferansen vår i sommer. Vi ba dem om å fortelle litt om seg selv, og hvordan Gud har ledet og brukt dem frem til nå slik at dere kan bli litt kjent med dem før konferansen vår.

De har fått oppleve mye sammen med Gud…

«Andrew ble født i Nord-Irland og Nelli ble født i Kasakhstan, men vokste opp i Tyskland fra hun var 5 år.

Vi fikk begge høre og ta imot Evangeliet i ung alder, og ble så utfordret til å jobbe mot fulltids misjonstjeneste i utlandet. I 1999, mens vi begge studerte på North Cotes (en bibel- og misjonsskole som utruster folk til tjeneste blant stammefolk) førte Herren oss sammen, og vi ble så gift i 2001. Siden har Herren velsignet oss med to barn: Debi (født 15. juni 2003) og Joshua (født 24. februar 2006). Begge født i Nord-Irland.

Vi gledet oss over å se mennesker både bli frelst og vokse i troen.

Vi gjennomførte tre år med studier på Ethnos360 sin skole i England. Etter det var vi medarbeidere der i en kort periode før vi returnerte vi til Nord-Irland. I 2004 flyttet vi så til Papa Ny-Guinea (PNG) for å jobbe som menighetsplantere i Ethnos360. Etter å ha lært Tok Pisin, flyttet vi og en annen familie inn i et område der en folkegruppe som heter Nordwahgi befinner seg. Vi kom dit med et ønske om å undervise dem i budskapet om Guds frelsesplan på deres eget språk.

Etter omlag tre år med intens språklæring og kulturstudier, utviklet vi et alfabet og lærte så folket å lese og skrive, slik at de kunne være i stand til å lese Guds Ord når det så ble oversatt til Nordwahgi. Deretter oversatte vi forskjellige deler av Bibelen, og utarbeidet 36 bibeltimer som forklarte Evangeliets Budskap fra skapelsen til Kristus. Nordwahgi-folket fikk høre bibeltimene som ble undervist på sitt eget morsmål. De lærte at Gud Skaperen er hellig, at mennesker er hjelpeløse syndere og dermed adskilt fra Ham, men at Han også besørget forsoning i Jesus Kristus. Pris Herren! Hans Ord gjennomboret både hjerter og sinn hos en håndfull av mennesker blant Nordwahgi-folket, og siden de har satt sin lit til Kristi fullførte verk, så er de frelst i dag!

I 2012 returnerte vi til Nord-Irland på det som var ment å være et medisinsk hjemmeopphold. Men Gud hadde andre planer for oss, og det skulle vise seg at vi ikke skulle returnere til PNG. Vi har fått muligheter til å tale i forskjellige menigheter og bibelgrupper, der vi har delt det samme Evangeliske budskapet som vi tidligere delte med Nordwahgi-folket. Vi oppmuntret også troende til å engasjere seg i misjonsarbeid i andre land. Vi ble introdusert for en menighetsbasert misjonsutdanning som heter AccessTruth. Vi begynte å bruke noen av deres materialer som et verktøy for å undervise andre troende. Vi ble begeistret for tanken på å kunne utruste andre for interkulturelt misjonsarbeid. Vi likte også godt å bruke boken «The Stranger on the Road to Emmaus» fra GoodSeed, som enda et verktøy i disippelgjøring og undervisning. Både i en-til-en settinger og i små grupper. Og i den anledning hadde vi gleden av å se troende oppmuntret og styrket i sin tro, og ikke-troende komme til tro på Jesus Kristus som sin Frelser. Dette verktøyet er en utmerket resurs i vestlige kulturer på grunn av den tydelige og objektive kronologiske måten den presenterer Bibelen på.

Vi ble så invitert til å bli en del av den europeiske avdelingen av GoodSeed. Gud bekreftet at det var dette han ønsket for oss nå. Vi flyttet til Detmold i Tyskland i august 2016 og ble en del av teamet i GoodSeed der. Vår hovedoppgave var å koordinere oversettelse og distribusjon av GoodSeed sitt undervisningsmateriale, og å lære opp andre i å bruke det. Vi gledet oss over å se mennesker både bli frelst og vokse i troen.

Arbeidet med GoodSeed i Europa ble avrundet, men til vår store begeistring åpnet Gud døren for oss til å arbeide sammen med Ethnos360 i Tyskland. Vi var ikke klar over at det tyske teamet hadde planlagt å benytte seg av en nettversjon av det menighetsbaserte undervisningsprogrammet AccessTruth; det samme materialet som vi tidligere hadde brukt i Nord-Irland. Vi ble så invitert til å bli en del av denne utdanningen, som nå kalles Equip360. Vi kunne se klart at Gud ledet oss inn i denne tjenesten, og vi priser Ham for hans ledelse. Våre ansvarsområder med Ethnos306 i Tyskland er:

  • Å ta oss av tyske studenter som har fullført utdanningen i England, og skal forberede seg på fulltidstjeneste
  • Å utvikle Equip360; den menighetsbaserte misjonsutdanningen
  • Å være mentorer Equip360

Vi er også involvert i et flerkulturelt misjonsarbeid blant flyktninger i hjembyen vår i Tyskland. Nelli lærer også andre kvinner om Jesus gjennom kronologisk bibelundervisning.»