NYTT NAVN – SAMME VISJON

I den første utgaven av New Tribes Mission sitt misjonsblad «Brown Gold», som kom ut i mai 1943, finner vi et sitat som beskriver våre grunnleggere sin visjon: «Med fare for å miste våre egne liv er vi fast bestemt på å sette alt på spill for Kristus helt til vi har nådd den siste folkegruppen samme hvor den måtte befinne seg.»

Denne visjonen har ikke endret seg. Vi føler at dette er en visjon som representerer Guds hjerte for en fortapt verden. En visjon det absolutt er verdt å sette alt på spill for. Men, selv om visjonen vår ikke har endret seg, så har verden gjort nettopp det. Ethnos360 er et navn som kan hjelpe oss i møte med en verden i rask endring. Det er et navn som forankrer oss til vår arv, men samtidig peker fremover mot vår visjon.

Ordet ethnos er det greske ordet som blir brukt i misjonsbefalingen når Kristus befalte sine etterfølgere til å «gjøre alle folkeslag til disipler» (Matteus 28:19). Jeg synes det er flott at vi nå har et navn som kan knyttes direkte til misjonsbefalingen.

360 representerer hele kloden vi bor på – 360 grader. Målet vårt er å gå dit det er nødvendig for å plante levende menigheter i alle folkegrupper, ikke bare i visse typer folkegrupper. Som våre grunnleggere sa: «…til vi har nådd den siste folkegruppen, samme hvor den måtte befinne seg.»

Et navn skal være et redskap og en hjelp, ikke en byrde. I Norge hadde vi først navnet ETUF som knyttet oss til vår visjon Evangeliet til unådde folkegrupper. Men det knyttet oss ikke til våre globale partnere. Så fikk vi navnet NTM Norge som skulle hjelpe oss i å styrke vår identitet som en del av en global organisasjon. Men dette navnet sa ikke så mye om vår visjon.

Ethnos360 knytter oss både til vårt globale team, og kommuniserer samtidig klart og tydelig hva vår visjon er. Det skaper heller ikke unødvendige barrierer som det gamle navnet i noen sammenhenger kunne gjøre.

Ethnos er også nært beslektet til det norske ordet etnisk som er mye brukt i media og dagligtale. Det er også lettere å uttale enn New Tribes Mission var.

Det tar alltid litt tid å bli vant til et nytt navn. I begynnelsen vil det gjerne føles litt fremmed. Men vi håper du med tiden vil bli glad i navnet og oppleve at det kan åpne dører for samtaler om visjonen vår om å nå verdens minst nådde folkegrupper.

Markus Røsvik
Administrativ leder

Ethnos360