SLIK ARBEIDER VI

Erfaringer viser at det lønner seg å undervise Guds Ord på morsmålet blant unådde folkegrupper. Ved Guds hjelp har vi igjen og igjen opplevd hvordan levende menigheter har blitt etablert gjennom slike investeringer. Disse menighetene tar så over stafettpinnen, og når ut til andre unådde folkegrupper.

07-01_sprache_kultur

KULTUR OG SPRÅK

Vi arbeider i den lokale kulturen og bruker det lokale språket. Språket og kulturen i disse folkegruppene har holdt dem isolert fra Evangeliet. Misjonærer må lære språket og forstå kulturen deres for å kunne presentere evangeliet på en klar og tydelig måte og være effektive i tjenesten.

07-01-alphabetisierung

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING

For språk som ikke er nedskrevne må vi først utvikle et alfabet og analysere gramatikken i språket. Det må til for å kunne lære folket å lese og skrive på sitt eget språk. Over tid gir våre medarbeidere opplæring til lokale lærere. For det er bare de som selv kan lese og skrive som ikke lenger er avhengig av hva andre forteller dem.

07-01_chronologisch

KRONOLOGISK

Unådde folkegrupper har ingen forståelse av Bibelens Gud. Så Bibelundervisningen begynner på samme måte som Gud gjorde det med sitt utvalgte folk: i begynnelsen. Kronologisk Bibelundervisning danner et grunnlag for å kunne forstå Jesu død og oppstandelse.

07-01_bibel-uebersetzung

BIBELOVERSETTELSE

Først blir Bibelavsnitt som er nødvendige for den kronologiske undervisningen oversatt. På lengre sikt arbeider vi med å oversette hele det Nye Testamentet. Målet vårt er at mest mulig av Bibelen blir oversatt til de språkene vi arbeider i.

07-01_c-juengerschaft

DISIPPELTRENING

Etter at Gud har gitt oss en menighet bestående av flere mennesker som er unge i troen, så begynner et intensivt arbeid med disippeltrening. Den enkelte får hjelp med å forstå hva det vil si å anvende Guds Ord og følge Jesus i hverdagen.

07-01_reifende_gemeinde

LEVENDE MENIGHETER

I lys av mønsteret vi finner i Apostelgjerningene, der Guds folk levde ut misjonsbefalingen, har våre misjonærer som mål å etablere levende menigheter. Målet er at disse menighetene selv kan utføre oppgaven som Guds redskap i lokalsamfunnet og bli medarbeidere i det oppdraget Jesus gav oss.

«Å lese Bibelen på spansk var som å spise suppe med gaffel. Nå når vi har det Nye Testamentet på vårt eget Quechua-språk, kan Ordet endelig gi næring til vår sjel.» Latinamerika.