Informasjon om bank og skattefradrag:

DNB:

Kontonummer: 7878 05 31605
IBAN: NO35 7878 0531 605
BIC: DNBANOKKXXX

Husk å merk gaven din med prosjektnavn eller navn på medarbeider. Umerkede gaver blir fordelt etter behov.

Skattefradrag for gaver

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er kr 25 000 for inntektsåret 2022.

Dette gjelder gaver fra både privatpersoner og bedrifter.

Beløpsgrensen gjelder for hver skatteyter. Ektefeller kan til sammen få fradrag for gaver inntil kr 100 000.

Ethnos360 kommer inn under denne ordningen.

Det eneste som kreves av giverne, er at man må oppgi personnummer for å få skattefradrag. Dette er nødvendig for at mottakerorganisasjonen skal kunne innberette gavebeløpene til skattemyndighetene.

Personnummeret kan man skrive på giroblanketten eller sende i brev eller e-mail(anbefales ikke for sensitiv informasjon) til Ethnos360. Du kan også oppgi personnumeret ditt helt trygt ved å benytte skjemaet under. Det vil være nok å oppgi personnummeret èn gang, og ikke hver gang man sender inn gaver.

Minste beløp som kreves for å få skattefradrag er kr 500 i løpet av året.