EN LEVENDE MENIGHET

FOR ALLE FOLKEGRUPPER

SAMMEN

med menigheten ønsker vi å sende arbeidere til folkegrupper som enda ikke har fått høre evangeliet slik at en levende menighet har blitt etablert.

Vi søker

VI SØKER

Her kan du lese mer om hvordan vi sammen kan arbeide mot å nå Guds mål …

framnes

KONFERANSEN 2019

Du kan nå høre opptak fra bibeltimene på konferansen …

Nytt navn

NYTT NAVN

Etter 75 år som New Tribes Mission har vi bestemt oss for å endre navnet vårt …

Håp i døden

“Mamma er i himmelen” Dette sa en seks år gammel gutt som heter Anas, fra Moifolket i Stillehavsasis. Tolv personer reiste til byen lenger ned ved elven. Plutselig ble de truffet av [...]

Guds menighet

Tore Holene talte om Guds Menighet på første kveldsmøtet på Bibel- og misjonskonferansen vår på Framnes 2019. Guds menighet er noe Gud verdsetter enormt høyt. Men setter vi like stor pris på den? [...]

line

TALL OG FAKTA

0
OVERSATTE N.T.
0
FOLKEGRUPPER VI ARBEIDER I
0
N.T. OVERSETTELSER UNDER ARBEID
0
ETABLERTE MENIGHETER

MEN MER ENN

1600

SPRÅK HAR FREMDELES IKKE ET ENESTE BIBELVERS

ALLE MÅ FÅ HØRE

“Syng for Herren, all jorden! Syng for Herren, pris hans navn! Forkynn fra dag til dag hans frelse! Fortell blant hedningene hans herlighet, blant alle folk hans undergjerninger!” Salme 96,2-3

 

MULIGHETER FOR SAMARBEID

langtidstjeneste

For å hjelpe mennesker ut av mørket må man være beredt på å bruke livet sitt på dette – det lønner seg …

utdanning

Bli utrustet til språk- og kulturstudier, lese- og skriveopplæring og bibeloversettelse …  

korttidstjeneste

Invester i noe uforgjengelig. Der finnes oppgaver både for deg med og uten yrkeserfaring.  

kalender_og_begivenheter

Se med egne øyne hvordan Gud arbeider gjennom våre misjonærer i arbeidet med å forkynne sitt budskap til verdens ender …  

“Gud bruker mennesker som er svake nok til å støtte seg på Ham.”

Hudson Taylor