EN LEVENDE MENIGHET

FOR ALLE FOLKEGRUPPER

VÅR VISJON

Det finnes rundt 10 000 folkegrupper rundt om i verden i dag. Av disse har mer enn 4000 ingen tilgang til Guds Ord. I samarbeid med menigheter ønsker vi å sende medarbeidere til disse folkegruppene som ikke har hørt Evangeliet. Målet er en levende menighet for alle folkegrupper.

07-01_bibel-uebersetzung

SLIK ARBEIDER VI

For å kunne etablere menigheter som har Guds Ord som grunnvoll er vi overbevist om at vi må forkynne Guds Ord på morsmålet slik at det enkelt kan forstås. Våre medarbeidere …  

07-02_glaubensgrundlagen_colombia2010-2706

HVA VI TROR

På Herren Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske; Hans jomfrufødsel, syndfrie liv, stedfortredende død, legemlige oppstandelse …

07-03_geschichte_his_paulfleming02

VÅR HISTORIE

New Tribes Mission ble stiftet i USA 1942 med et klart formål; å nå folkegrupper som enda ikke hadde tilgang til det Gode Budskap.

07-01_sprache_kultur

VÅRE MEDARBEIDERE

Mer enn 2500 medarbeidere i Ethnos360 arbeider verden over, ofte  på avsidesliggende steder der det ennå ikke finnes en menighet.  

INVITER EN MEDARBEIDER

Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle om hva Gud gjør blant unådde folkegrupper. Vi tar også imot invitasjoner fra Sverige, Finland og Danmark.